वेशिपलीकडे

Rs.220.00

Veshipalikade

Author : Suhas Shirvalkar

लेखक : सुहास शिरवळकर

Description

शाश्वत आणि अशाश्वत यांच्या मधील ती अदृश्य वेस…

त्या वेशीवर स्वागत करणारे ते झळझळणारे सोनेरी स्तंभ आणि ती दिमाखदार कमान

खरच आत असं आहे काय ? वेशीपलीकडचे साम्राज्य ?

सत्य , स्वप्न का त्याहून पलीकडचे अजून काही ?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “वेशिपलीकडे”